🖼️
🖼️
 • BadCopy Pro Phần mềm khôi phục dữ liệu dễ dàng
 • BadCopy Pro là một trong những phần mềm khôi phục dữ liệu hữu hiệu nhất hiện nay. Nó giúp người dùng lấy lại dữ liệu bị mất hoặc bị xóa rất nhanh chóng và hiệu quả.
 • Xếp hạng: 4 20 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Easy File Undelete Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • Easy File Undelete là một gói phần mềm cứu hộ lý tưởng cho những ai vô tình xóa mất các file quan trọng, hay format lại ổ cứng hoặc USB có chứa dữ liệu quan trọng.
 • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • FarStone TotalRecovery Pro Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • FarStone TotalRecovery Pro là công cụ đáng tin cậy đảm bảo an toàn và khôi phục lại dữ liệu đã mất của bạn khi bạn cần. Phần mềm này sao lưu ảnh, video, email, tập tin, thư mục, ứng dụng, thông tin các phân vùng trong ổ cứng và Windows.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Areca Backup Phần mềm khôi phục dữ liệu
 • Areca Backup là một công cụ sao lưu tập tin được viết bằng Java. Nó hỗ trợ nén dữ liệu mã hóa, sao lưu cao cấp, theo dõi lược sử các tập tin và nhiều tính năng khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️