🖼️
  • PhotoSync Companion
  • PhotoSync Companion cho Windows là một tiện ích tiện dụng để hỗ trợ tốc độ chuyển hình ảnh và video từ iPhone, iPod Touch, hoặc iPad vào máy tính (không giới hạn số lượng hình ảnh, hình nền chuyển...)
  • Xếp hạng: 2 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • PhotoSync Companion for Mac Đồng bộ ảnh và video cho Mac
  • PhotoSync Companion for Mac là ứng dụng hữu hiệu cho phép bạn chuyển đổi hình ảnh và video từ hoặc sang máy tính, thiết bị iOS và dịch vụ điện toán đám mây ưa thích của mình một cách dễ dàng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️