🖼️
🖼️
🖼️
  • Windows Update Tự động cập nhật nhanh bản vá lỗi phần mềm Microsoft
  • Windows Update là một dịch vụ của Microsoft, có tính năng tự động tải và cài đặt các bản cập nhật phần mềm qua Internet. Dịch vụ này cung cấp bản cập nhật cho hệ điều hành Windows cùng các sản phẩm chống vi rút của Microsoft, bao gồm Windows Defender và Microsoft Security Essentials.
  • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️