🖼️
  • Snacko Game tái sinh hòn đảo bị nguyền rủa
  • Từ nhà phát hành của The Adventure Pals, Snacko là game mô phỏng kết hợp phiêu lưu dễ thương, trong đó bạn có nhiệm vụ khám phá và hồi sinh một hòn đảo bị nguyền rủa.
  • Xếp hạng: 5 · 3 Phiếu bầu