🖼️
  • Sparklite Game phiêu lưu hành động cổ điển
  • Sparklite là game phiêu lưu hành động với bối cảnh là vùng đất luôn biến động. Chiến đấu với kẻ thù ở góc nhìn từ trên xuống, tận dụng kho vũ khí, súng và thiết bị đa dạng.
  • Xếp hạng: 4 1 Phiếu bầu