🖼️
🖼️
  • TeamViewer Manager Điều khiển máy tính từ xa qua Internet
  • TeamViewer Manager là công cụ cơ sở dữ liệu tùy chọn lưu trữ thông tin đối tác trong hệ thống cơ sở dữ liệu được chia sẻ qua mạng với người hỗ trợ khác. Nó cũng bao gồm chức năng ghi chép và lập báo cáo phức tạp.
  • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TeamViewer QuickSupport Hỗ trợ kiểm soát máy tính từ xa
  • TeamViewer QuickSupport 15.22.3 là một phần mềm cho phép điều khiển máy tính từ xa, giúp các máy tính khác có thể kiểm soát máy tính của người dùng, miễn là họ cung cấp ID và mật khẩu để kết nối.
  • Xếp hạng: 4 124 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️