🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • IntelliAdmin Remote Control Hỗ trợ quản trị hệ thống
  • Remote Control là công cụ được thiết kế dành riêng cho người quản trị hệ thống mạng với chức năng hỗ trợ kiểm soát máy tính thông qua network hoặc Internet. Đồng thời, cho phép tìm kiếm nhanh các máy tính theo tên hoặc địa chỉ IP.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • CrossTec Remote Control
  • CrossTec Remote Control giúp bạn truy cập, kiểm soát và hỗ trợ các hoạt động từ xa của máy tính để bàn của bạn. Với CrossTec Remote Control bạn có thể xem màn hình máy tính từ xa, điều khiển bàn phím và chuột, đồng bộ hóa các tập tin, kiểm tra phần cứng v
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu