🖼️
 • Phát hành: Technitium
 • Technitium MTechnitium MAC Address Changer (TMAC) là phần mềm cho phép bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC chỉ bằng một vài click đơn giản.AC Address Changer là phần mềm cho phép bạn có thể thay đổi địa chỉ MAC chỉ bằng một vài click đơn giản.
 • windows Version: 6.0.7
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.128
🖼️
 • Phát hành: Romain Petges
 • Attribute Changer 9.50 là một tiện ích máy tính, hỗ trợ người dùng thay đổi thuộc tính file hay thư mục dễ dàng. Attribute Changer còn giúp quản lý, sửa chữa lỗi file hay folder.
 • windows Version: 9.50
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.186
🖼️
 • Phát hành: Paqtool
 • A-Mac Address Change 5 là phần mềm nhằm làm thay đổi địa chỉ MAC đó, khiến 1 card mạng bây giờ sẽ được nhận diện thành 1 card mạng khác. Bạn có thể lựa chọn card mạng trên máy mình, xem địa chỉ MAC của nó, và thay đổi nếu cần thiết.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.873
🖼️
 • Phát hành: EfficientSoftware
 • Efficient Address Book là một ứng dụng hữu ích cho phép người dùng tạo một cơ sở dữ liệu để lưu trữ tất cả thông tin danh bạ của mình một cách dễ dàng thông qua một giao diện trực quan và thân thiện.
 • windows Version: 3.70 Build 363
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.233
🖼️
 • Phát hành: Angelic Software
 • Delicious Address Book là một chương trình có giao diện hoàn toàn thân thiện sẽ giúp bạn tìm tìm thấy thông tin của người cần liên lạc chỉ trong tích tắc.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.557
🖼️
 • Phát hành: Sonora Graphics
 • Router IP Address – Tiện ích nhỏ giúp dò địa chỉ IP được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.466
🖼️
 • Phát hành: Avis Brent
 • Email address filter được sử dụng để giúp bạn quản lý danh sách email của mình. Chương trình có thể xóa các địa chỉ email không hợp lệ hay các địa chỉ email bản sao ra khỏi danh sách email.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.243
🖼️
 • Phát hành: Sonora Graphics
 • Router IP Address for Mac – Tiện ích nhỏ giúp dò địa chỉ IP được chỉ định bởi nhà cung cấp dịch vụ Internet (ISP) của bạn.
 • mac
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 546
🖼️
 • Phát hành: PC-Safety
 • Ẩn địa chỉ IP khi bạn lướt web và bảo vệ danh tính của chính mình. Bất cứ khi nào bạn muốn lướt web hoặc thực hiện việc gì đó trên Internet, phần mềm này sẽ bảo vệ bạn toàn diện.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 426
🖼️
 • Phát hành: Stefan Keller
 • Xuất khẩu tất cả dữ liệu trong Address Book vào file dữ liệu. Chương trình này thậm chí còn có thể nhận dạng các lĩnh vực với các ký hiệu tự xác định...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 300
🖼️
 • Phát hành: GSA
 • Với GSA Address Completion, bạn có thể bổ sung các thông tin địa chỉ thiếu như email, số điện thoại, số fax. Phần mềm này hoạt động hoàn toàn độc lập và không yêu cầu bất kỳ tương tác nào (trừ khi bạn muốn sử dụng phương thức bằng tay).
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 264