🖼️
  • Tinycards cho iOS Học ngoại ngữ với bộ flashcard của Duolingo

  • Tinycards for iOS 1.0.29 là ứng dụng học ngoại ngữ miễn phí với Duolingo thông qua thẻ flashcard dạng hình vẽ đẹp mắt. Đây là phương pháp học ngoại ngữ không mới nhưng lại thân thiện và tạo động lực nhiều hơn cho người học so với cách học truyền thống.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️