🖼️
 • Phát hành: Wide Angle Software
 • TouchCopy là một công cụ hữu ích giúp người dùng iPhone, iPad và iPod Touch lấy lại dữ liệu bị mất được lưu trữ trên đó, đồng thời hỗ trợ khôi phục thư viện iTunes.
 • windows Version: 16.64
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 43.329
🖼️
 • Phát hành: Wide Angle Software
 • TouchCopy for Mac là một phần mềm chuyên nghiệp cho phép người dùng chuyển đổi bài hát, hình ảnh, video... từ iPod, iPhone hoặc iPad sang iTunes trên máy tính Mac.
 • mac Version: 16.40
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.706
🖼️
 • Phát hành: Wide Angle Software
 • Với iPodCopy 11.03, bạn có thể sao chép những bài hát, danh sách bài hát, thông tin bài hát và phim từ iPod ra máy tính của bạn ( PC hoặc Mac), sao lư­u tất cả nhạc và phim của bạn trong một vài cái click chuột...
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.454