🖼️
  • Undelete Plus Khôi phục lại tập tin đã xóa

  • Undelete Plus 3.0.20.1104 hay còn có tên gọi khác là eSupport UndeletePlus, là phương pháp nhanh và hiệu quả để khôi phục file đã xóa hay thất lạc trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 131 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • NTFS Undelete

  • Khi bạn xóa một tập tin, nội dung của nó sẽ không mất hẳn, điều này giải thích tại sao chúng ta có thể phục hồi những dữ liệu bị xóa.NTFS Undelete là một sản phẩm của hãng Atola có khả năng “cải tử hoàn sinh” dữ liệu trên các phân khu đĩa được định dạng t
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
  • PD UnDelete

  • PD-UnDelete làm việc với làm việc với 4 ứng dụng trong Palm Desktop: Contacts ( Address Book ), Calendar ( Date Book ), Task ( Todo List ) và Memos ( Memo Pad ).
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️