🖼️
  • Undelete Plus Khôi phục lại tập tin đã xóa

  • Undelete Plus 3.0.20.1104 hay còn có tên gọi khác là eSupport UndeletePlus, là phương pháp nhanh và hiệu quả để khôi phục file đã xóa hay thất lạc trên máy tính.
  • Xếp hạng: 4 131 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • NTFS Undelete

  • Khi bạn xóa một tập tin, nội dung của nó sẽ không mất hẳn, điều này giải thích tại sao chúng ta có thể phục hồi những dữ liệu bị xóa.NTFS Undelete là một sản phẩm của hãng Atola có khả năng “cải tử hoàn sinh” dữ liệu trên các phân khu đĩa được định dạng t
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Email Undelete

  • Email Undelete sẽ giải quyết những vấn đề phổ biến đối với email message, liên lạc và toàn bộ cơ sở dữ liệu email đã bị mất hoặc bị xóa.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️