🖼️
  • Wellcare Hệ thống chăm sóc sức khỏe, đặt lịch khám online

  • Wellcare là một trang web hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, y tế, đặt lịch khám online với đội ngũ bác sĩ giỏi đa dạng ở các chuyên khoa, từ đó, bạn có thể dễ dàng đăng ký khám, chữa bệnh trực tuyến và nhận kết quả ngay tại nhà.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Wellcare cho iOS Ứng dụng đặt lịch, khám chữa bệnh từ xa

  • Wellcare cho iOS là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe, đặt lịch khám online, cho phép người dùng kết nối với bác sĩ ngay tại nhà mà không cần di chuyển, không cần chờ đợi, vẫn có thể hiểu rõ về tình trạng bệnh của mình.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Wellcare cho Android Ứng dụng chăm sóc, sức khỏe trực tuyến

  • Wellcare cho Android là một ứng dụng chăm sóc sức khỏe, y tế trực tuyến, giúp cho người dùng có thể đặt lịch khám và tư vấn với bác sĩ, tâm lý gia tin cậy qua hình thức gọi thoại hoặc gọi video, một cách nhanh chóng.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu