🖼️
 • Phát hành: Communitext
 • weMessage là ứng dụng nhắn tin miễn phí cho điện thoại Android, hoạt động như iMessage của iPhone. Ứng dụng này cho phép bạn nhắn tin miễn phí thông qua wifi giữa điện thoại Android và iOS.
 • android Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 40
🖼️
 • Phát hành: Roman Scott
 • weServer là phiên bản máy chủ được cài đặt trên máy Mac nhằm hỗ trợ người dùng Android có thể nhận và gửi tin nhắn iMessage với người dùng iOS khác thông qua ứng dụng mới weMessage.
 • mac Version: 1.0.1
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41