🖼️
  • Phát hành: Cross Forward Consulting
  • Widgetsmith cho phép bạn cá nhân hóa màn hình chính của iPhone, iPad của mình hơn bao giờ hết. Ứng dụng này chỉ hỗ trợ trên iOS 14.
  • ios Version: 2.3.1
  • Đánh giá: 4
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.018