🖼️
  • Windows 7 Professional (32-bit) Hệ điều hành Windows 7

  • Windows 7 là phiên bản được nhiều người dùng Windows yêu thích và gắn bó bởi so với những hệ điều hành Windows trước đó nó đã lột xác hoàn toàn, mang đến giao diện ấn tượng và những tính năng mạnh mẽ.
  • Xếp hạng: 4 457 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • Windows 7 Professional

  • Windows 7 là phiên bản cập nhật của hệ điều hành Windows Vista. Windows 7 Professional có chứa tất cả những gì bạn cần khi làm việc ở công ty hay ở nhà.
  • Xếp hạng: 3 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️