🖼️
  • Phát hành: Red MX
  • WinRAM là một tiện ích nhỏ và hoàn toàn miễn phí, được sử dụng để giúp bạn tối ưu hóa hệ thống, giải phóng RAM bị chiếm dụng nặng như trò chơi hay phần mềm thiết kế hoặc khi máy tính được sử dụng nhiều giờ liên tục.
  • windows Version: 2.0.0
  • Đánh giá: 13
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 17.694