🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Zavi cho Android Ứng dụng họp trực tuyến miễn phí
  • Zavi cho Android là ứng dụng họp trực tuyến miễn phí được phát hành bởi Zalo Group. Ứng dụng Zavi cho Android sẽ là giải pháp họp từ xa, học trực tuyến tuyệt vời trong giai đoạn dịch bệnh Covid hiện nay.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
  • Zavi cho Mac Ứng dụng họp trực tuyến cho máy Mac
  • Zavi là ứng dụng họp trực tuyến miễn phí của Zalo Group phát hành - cha đẻ của ứng dụng chat Zalo nổi tiếng hiện nay. Ứng dụng Zavi chính là một trong những giải pháp học trực tuyến phổ biến nhất hiện nay có cách sử dụng đơn giản với giao diện tiếng Việt dễ hiểu, tiện dụng.
  • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu
🖼️
  • Zavi cho iOS Ứng dụng họp trực tuyến miễn phí
  • Zavi cho iPhone là ứng dụng họp trực tuyến miễn phí đang được phát hành trên App Store. Ứng dụng Zavi cho iOS được phát triển bởi các lập trình viên Việt Nam của Zalo Group - tập đoàn phát triển ứng dụng chat Zalo hàng đầu Việt Nam.
  • Xếp hạng: 4 4 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️