🖼️
🖼️
🖼️
  • Water Marquee Đóng dấu bản quyền trực tuyến cho ảnh
  • Thêm biểu tượng, hình ảnh, văn bản mờ…cho những bức ảnh được chia sẻ của mình là một trong những cách phổ biến nhất để bảo vệ bản quyền, tránh tình trạng người khác có thể sao chép một cách bất hợp pháp.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️