Sateira CD&DVD Burner Chương trình ghi đĩa

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 3.386
  • Lượt tải: 3.380
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 95/98/Me/2000/XP/Vista/NT
Giới thiệu

Sateira CD&DVD Burner là một chương trình ghi đĩa CD và đĩa dữ liệu với đây đủ tính năng. Với chương trình này, bạn có thể tạo ra và ghi những chiếc đĩa CD và DVD, ảnh dạng CUE và ISO và những chiếc đĩa CD và DVD có nhiều mục và có thể dùng để khởi động được, và những phần được trích xuất từ những chiếc đĩa nhiều mục. Sateira CD&DVD Burner là một phần mềm nhỏ và dùng rất ít tài nguyên máy, và nó lưu vào CD-R/W, DVD-R/W, DVD+R/W, DVD-R DL, and DVD-RAM. Chương trình đi kèm với những chức năng cần thiết cho việc ghi đĩa.

Theo tổng hợp

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.