Scan To PDF

Tải về

3 (1) O Imaging Corporation Dùng thử 3.403 Dung lượng: 3,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT 4/Vista 64-bit/7 64-bit

ScanToPDF là hệ thống đơn giản nhất giúp chuyển hóa văn bản giấy thành dạng file PDF. Được sử dụng trên 95 quốc gia và hơn 35000 người sử dụng, ScanTo PDF là một giải pháp đã được thử nghiệm và kiểm tra cho tất các các yêu cầu quét của bạn. Hệ thống này có thể mở rộng để cung cấp thêm các chức năng mở rộng bằng các thêm vào các môdun chương trình nhúng có thể khởi động các chức năng như bộ đọc ký tự quang (OCR), bộ nhận dạng mã, quét theo lô, bộ trích dữ liệu OCR, bộ tích hợp với các hệ thống để lại sử dụng chương trình nhúng Data Explorer. Mở rộng sản phẩm hình thành một giải pháp quét đơn giản, dễ sử dụng với nhiều chức năng. Tạo ra các giải pháp OCR hoặc quét theo lô bằng cách thêm vào các chương trình nhúng để tạo ra các hệ thống để sử dụng trong các trung tâm chăm sóc sức khỏe, các văn phòng luật, nhà kho và logistic.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 3,3 MB
  • Lượt xem: 3.447
  • Lượt tải: 3.403
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/2003/Vista/7/NT 4/Vista 64-bit/7 64-bit
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: