Tải Screensaver để tùy biến màn hình chờ, giao diện và màn hình bảo vệ măc định của Windows.

Top ứng dụng Screensaver tải nhiều nhất

🖼️ TheAeroClock 5.21 Đồng hồ tuyệt đẹp cho Desktop

🖼️
 • Đánh giá: 23
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 17.855

🖼️ Okozo Desktop 2.1 Hình động làm nền cho desktop

🖼️
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 23.054

🖼️ Seven Remix XP 4.0 Đổi giao diện Win XP thành Win 7

🖼️
 • Đánh giá: 125
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 128.153

🖼️ Free Fire Screensaver 2.2 Màn hình chờ lửa cháy sinh động

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.015

🖼️ EarthView 5.17 Xem hình ảnh trái đất trên nền Desktop

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.229

🖼️ AlienGUIse Theme Manager Chuyển đổi giao diện Windows

🖼️
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.638

🖼️ Fireworks Screensaver 1.2 Hình nền pháo hoa sống động cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.637

🖼️ Living Marine Aquarium 2 2.0 Biến màn hình chờ thành bể cá 3D sống động

🖼️
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.473

🖼️ Magentic 7.0 Kho hình nền và screensaver miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.081

🖼️ Windows 7 Logon Background Changer 1.5 Tiện ích đổi màn hình đăng nhập Win 7

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.192
Có tất cả 181 phần mềm.