Tải Screensaver để tùy biến màn hình chờ, giao diện và màn hình bảo vệ măc định của Windows.

Top ứng dụng Screensaver tải nhiều nhất

🖼️ Seven Remix XP 4.0 Đổi giao diện Win XP thành Win 7

🖼️
 • Đánh giá: 125
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 127.831

🖼️ Free Fire Screensaver 2.2 Màn hình chờ lửa cháy sinh động

🖼️
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 27.959

🖼️ EarthView 5.17 Xem hình ảnh trái đất trên nền Desktop

🖼️
 • Đánh giá: 19
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.216

🖼️ AlienGUIse Theme Manager Chuyển đổi giao diện Windows

🖼️
 • Đánh giá: 31
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 51.625

🖼️ Fireworks Screensaver 1.2 Hình nền pháo hoa sống động cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 10
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.626

🖼️ Living Marine Aquarium 2 2.0 Biến màn hình chờ thành bể cá 3D sống động

🖼️
 • Đánh giá: 79
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 41.265

🖼️ Magentic 7.0 Kho hình nền và screensaver miễn phí

🖼️
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.062

🖼️ Windows 7 Logon Background Changer 1.5 Tiện ích đổi màn hình đăng nhập Win 7

🖼️
 • Đánh giá: 11
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 28.110

🖼️ Christmas Paradise Screensaver Hình nền động Giáng sinh vui nhộn cho máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 16
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.882

🖼️ Marine Aquarium Tạo thế giới nước 3D sống động trên máy tính

🖼️
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.310
Có tất cả 182 phần mềm.