Send to SD Card For Android Sao chép tập tin

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 68 KB
  • Lượt xem: 468
  • Lượt tải: 457
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android 1.6 and up
Giới thiệu

Send to SD Card là tiện ích đơn giản cho phép sao chép bất kỳ tập tin từ bất kỳ thư mục nào vào thư mục trên thẻ SD. Sử dụng mục "Send" hoặc "Share" trong Menu.

Cách sử dụng:

- Chọn mục "Send" hoặc "Share" trong Menu từ bất kỳ ứng dụng.

- Chọn "SD card".

- Chọn bất kỳ thư mục trên thẻ SD.

- Nhấp vào "Copy here".

Bạn có thể dễ dàng:

- Sắp xếp các bức ảnh của mình.

- Quản lý các tập tin dễ dàng.

Send to SD Card For Android

Tuyết Mai

Liên kết tải về

Link Download chính thức: