SGK Lớp 9 Chân trời sáng tạo Sách giáo khoa lớp 9 điện tử năm học 2024-2025

Xem sách

5 (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 09 Ngày:

Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức công bố SGK lớp 9 - Chân trời sáng tạo và sẽ được phát hành, sử dụng cho năm học 2024 - 2025. Bộ sách giáo khao sẽ bao gồm 12 môn học: Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân, Khoa học tự nhiên, Lịch sử và Địa lí, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Âm nhạc, Mĩ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Tiếng Anh,...

Bộ sách lớp 8 Chân trời sáng tạo năm học 2024 - 2025 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo và do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn. Sau đây, Download.com.vn sẽ giới thiệu Bộ SGK Lớp 9 Chân trời sáng tạo điện tử, xin mời các bạn học sinh, thầy cô giáo cùng tham khảo.

Bộ SGK Lớp 9 Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập Một - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập Một - Chân trời sáng tạo

Chủ biên: Nguyễn Hồng Nam, Nguyền Thành Thi

Tác giả: Nguyền Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập Hai - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Ngữ Văn 9 tập Hai - Chân trời sáng tạo

 • Chủ biên: Nguyễn Hồng Nam, Nguyền Thành Thi
 • Tác giả: Nguyền Thành Bảo Ngọc, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

Sách giáo khoa Toán 9 tập Một - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Toán 9 tập Một - Chân trời sáng tạo

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách giáo khoa Toán 9 tập Hai - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Toán 9 tập Hai - Chân trời sáng tạo

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Giáo dục công dân 9 - Chân trời sáng tạo

 • Tổng biên: Huỳnh Văn Sơn
 • Chủ biên: Bùi Hồng Quân
 • Tác giả: Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Khoa học tự nhiên 9 - Chân trời sáng tạo

 • Tổng biên: Cao Tự Giác
 • Chủ biên: Nguyễn Đức Hiệp, Tống Xuân Tám
 • Tác giả: Nguyễn Công Trung, Trần Hoàng Dương, Phạm Thị Hương, Trần Hoàng Nghiêm, Lê Cao Phan, Hoàng Vĩnh Phú, Nguyễn Tấn Trung

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Lịch sử và Địa lí 9 - Chân trời sáng tạo

Phần Lịch sử:

 • Chủ biên: Hà Bích Liên, Hồ Thanh Tâm
 • Tác giả: Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Nguyễn Trà My, Trần Viết Ngạc, Nguyễn Văn Phượng, Nguyễn Kim Tường Vy

Phần Địa lí:

 • Tổng biên: Nguyễn Kim Hồng
 • Chủ biên: Huỳnh Phẩm Dũng Phát
 • Tác giả: Trần Ngọc Điệp, Nguyễn Hà Quỳnh Giao, Tại Đức Hiếu, Hoàng Thị Kiều Oanh, Trần Quốc Việt

Sách giáo khoa Tin học 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Tin học 9 - Chân trời sáng tạo

 • Tổng biên, Chủ biên: Quách Tất Kiên
 • Tác giả: Cổ Tồn Minh Đăng, Hồ Thị Hồng, Nguyễn Tấn Phong, Đoàn Thị Ái Phương, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Định hướng nghề nghiệp - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Định hướng nghề nghiệp

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Lắp đặt mạng điện trong nhà

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Nông nghiệp 4.0 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Nông nghiệp 4.0

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Cắt may - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Công nghệ 9 Mô đun Cắt may

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Phan Nguyễn Trúc Phương, Đào Văn Phượng, Nguyễn Phước Sơn, Nguyễn Thị Thúy

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Giáo dục thể chất 9

 • Tổng biên: Trịnh Hữu Lộc
 • Chủ biên: Lưu Trí Dũng
 • Tác giả: Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh

Sách giáo khoa Âm nhạc 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Âm nhạc 9

 • Tổng biên: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai
 • Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo
 • Tác giả: Lương Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiều, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tâm

Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 Bản 1 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 Bản 1

 • Tổng biên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường
 • Tác giả: Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 Bản 2 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Mĩ thuật 9 Bản 2

 • Tổng biên: Nguyễn Thị May
 • Chủ biên: Hoàng Minh Phúc
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 Bản 1 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 Bản 1

 • Tổng biên: Đinh Thị Kim Thoa
 • Chủ biên: Nguyễn Hồng Kiên
 • Tác giả: Trần Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 Bản 2 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 9 Bản 2

 • Chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa, Nguyễn Hồng Liên
 • Tác giả: Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền

Sách giáo khoa Tiếng Anh 9 - Chân trời sáng tạo

Sách giáo khoa Tiếng Anh 9

 • Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
 • Tác giả: Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan
5 Mời bạn đánh giá!
Liên kết Xem sách