SGK Lớp 8 Chân trời sáng tạo Bộ sách lớp 8 năm học 2023/2024

Xem sách

4 (4) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 4.668 Ngày:

Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức công bố SGK lớp 8 - Chân trời sáng tạo và sẽ được phát hành, sử dụng cho năm học 2023 - 2024. Bộ sách giáo khao sẽ bao gồm 11 môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Tin Học, Lịch Sử và Địa Lý, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Giáo Dục Thể Chất,... 

Bộ sách lớp 8 Chân trời sáng tạo năm học 2023 - 2024 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách này do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo

Sách Toán 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

Toán 8 - Tập 1

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyền Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh

Sách Toán 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

Toán 8 - Tập 2

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyền Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh

Sách Ngữ văn 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 8 - Tập 1

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyền Thành Thi
 • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phạm Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Sách Ngữ văn 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 8 - Tập 2

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyền Thành Thi
 • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc,

Sách Tiếng Anh 8 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 8

 • Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
 • Tác giả: Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan

Sách Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Tin học 8

 • Tổng biên, Chủ biên: Quách Tất Kiên
 • Tác giả: Hồ Thị Hồng, Quách Tất Hoàn, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng

Sách Mĩ Thuật 8 Chân trời sáng tạo - Bản 1

Sách Mĩ Thuật 8 Chân trời sáng tạo - Bản 1

 • Tổng biên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chủ biên: Nguyễn Tuấn Cường
 • Tác giả: Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Sách Mĩ Thuật 8 Chân trời sáng tạo - Bản 2

Mĩ Thuật 8

 • Tổng biên: Nguyễn Thị May
 • Chủ biên: Hoàng Minh Đức
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc

Sách Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Lịch sử và Địa lí 8

 • Chủ biên phần Lịch sử: Hà Bích Liên
 • Tác giả phần Lịch sử: Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm
 • Tổng biên phần Địa lí: Nguyễn Kim Hồng
 • Chủ biên phần Địa lí: Phan Văn Phú
 • Tác giả phần Địa lí: Trần Ngọc Điệp, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo - Bản 1

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo - Bản 1

 • Tổng Biên: Đinh Thị Kim Thoa
 • Chủ Biên: Lại Thị Yến Ngọc
 • Tác Giả: Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn

Sách Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 Chân trời sáng tạo - Bản 2

Hoạt động và trải nghiệm 8

 • Chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên
 • Tác giả: Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phượng, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền,

Sách Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo

Giáo dục Công dân 8

 • Tổng biên: Huỳnh Văn Sơn
 • Chủ biên: Bùi Hồng Quân
 • Tác giả: Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn

Sách Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo

Công nghệ 8

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân

Sách Âm nhạc 8 Chân trời sáng tạo

Âm nhạc 8

 • Tổng biên: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai
 • Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo
 • Tác giả: Lương Diệu Anh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân

Sách Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

Sách Giáo dục thể chất 8 Chân trời sáng tạo

 • Tổng Biên: Trịnh Hữu Lộc
 • Chủ Biên: Lưu Trí Dũng
 • Tác Giả: Lê Minh Chí, Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Thiên Lý, Lê Phước Thật, Nguyễn Thị Thủy Trâm, Phạm Thái Vinh

Sách bài tập lớp 8 - Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 - Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 - Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Nguyền Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi
 • Tác Giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phan Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 - Tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

 Sách Bài Tập Ngữ Văn 8 - Tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Nguyền Hồng Nam, Nguyễn Thành Thi
 • Tác Giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Tăng Thị Tuyết Mai, Dương Thị Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Minh Ngọc, Nguyễn Thị Ngọc Thúy, Phan Thu Vân

Sách Bài Tập Toán 8 - Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Toán 8 - Tập 1 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh
 • Tác Giả: Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách Bài Tập Toán 8 - Tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Toán 8 - Tập 2 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Trần Đức Huyên, Nguyễn Thành Anh
 • Tác Giả: Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Nguyễn Đặng Trí Tín

Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Giáo Dục Công Dân 8 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Đào Thị Ngọc Minh
 • Tác Giả: Đào Thị Hà, Lưu Thị Thu Hà, Ngô Thái Hà, Tiêu Thị Mỹ Hồng, Vũ Thị Thanh Nga

Sách Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Lịch Sử và Địa Lí 8 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Hà Bích Liên
 • Tác Giả: Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngọc, Trần Văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm

Sách Bài Tập Tin Học 8 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Tin Học 8 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Quách Tất Kiên
 • Tác Giả: Quách Tất Hoàn, Hồ Thị Hồng, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng

Sách Bài Tập Âm Nhạc 8 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Âm Nhạc 8 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai
 • Tác Giả: Nguyễn Văn Hảo, Luơng Diệu Ánh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân

Sách Bài Tập Mĩ Thuật 8 - Bản 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Mĩ Thuật 8 - Bản 1 Chân Trời Sáng Tạo

 • Tổng Biên: Nguyễn Thị Nhung
 • Chủ Biên: Nguyễn Tuấn Cường
 • Tác Giả: Nguyễn Dương Hải Đăng, Đỗ Thị Kiều Hạnh, Nguyễn Đức Sơn, Đàm Thị Hải Uyên, Trần Thị Vân

Sách Bài Tập Mĩ Thuật 8 - Bản 2 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Mĩ Thuật 8 - Bản 2 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Nguyễn Thị May
 • Tác Giả: Hoàng Minh Phúc, Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc

Sách Bài Tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - Bản 1 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - Bản 1 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Đinh Thị Kim Thoa
 • Tác Giả: Nguyễn Hồng Kiên, Nguyễn Thị Bích Liên, Lại Thị Yến Ngọc, Trần Thị Quỳnh Trang, Phạm Đình Văn

Sách Bài Tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - Bản 2 Chân Trời Sáng Tạo

Sách Bài Tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 8 - Bản 2 Chân Trời Sáng Tạo

 • Chủ Biên: Đinh Thị Kim Thoa
 • Tác Giả: Vũ Phương Liên, Đặng Xuân Điều, Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phương, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền
4 Mời bạn đánh giá!
Liên kết Xem sách

Liên quan, thay thế