SGK Lớp 8 Chân trời sáng tạo Bộ sách lớp 8 năm học 2023/2024

Tải về
5 (1) Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam Miễn phí 13 Ngày:

Mới đây, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã chính thức công bố SGK lớp 8 - Chân trời sáng tạo và sẽ được phát hành, sử dụng cho năm học 2023 - 2024. Bộ sách giáo khao sẽ bao gồm 10 môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh, Tin Học, Lịch Sử và Địa Lý, Giáo dục công dân, Hoạt động trải nghiệm, Mĩ Thuật, Âm nhạc, Công nghệ,. 

Bộ sách lớp 8 Chân trời sáng tạo năm học 2023 - 2024 sẽ cập nhật nội dung mới nhất dành cho học sinh cũng như thầy cô giáo. Bộ sách này do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn.

Bộ sách giáo khoa lớp 8 Chân trời sáng tạo

Sách Toán 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

Toán 8 - Tập 1

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyền Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh

Sách Toán 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

Toán 8 - Tập 2

 • Tổng biên: Trần Nam Dũng
 • Chủ biên: Trần Đức Huyên, Nguyền Thành Anh
 • Tác giả: Nguyễn Cam, Nguyễn Văn Hiển, Ngô Hoàng Long, Huỳnh Ngọc Thanh

Sách Ngữ văn 8 - Tập 1 Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 8 - Tập 1

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyền Thành Thi
 • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Trần Lê Duy, Phạm Mạnh Hùng, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc Thúy

Sách Ngữ văn 8 - Tập 2 Chân trời sáng tạo

Ngữ Văn 8 - Tập 2

 • Chủ biên: Nguyễn Thị Hồng Nam, Nguyền Thành Thi
 • Tác giả: Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Dương Thị Hồng Hiếu, Tăng Thị Tuyết Mai, Nguyễn Thị Minh Ngọc,

Sách Tiếng Anh 8 Chân trời sáng tạo

Tiếng Anh 8

 • Chủ biên: Trần Cao Bội Ngọc
 • Tác giả: Trần Kim Duyên, Trần Nguyễn Thụy Thoại Lan

Sách Tin học 8 Chân trời sáng tạo

Tin học 8

 • Tổng biên, Chủ biên: Quách Tất Kiên
 • Tác giả: Hồ Thị Hồng, Quách Tất Hoàn, Đoàn Thị Ái Phương, Nguyễn Anh Quân, Đào Thị Thỏa, Nguyễn Thanh Tùng

Sách Mĩ Thuật 8 Chân trời sáng tạo

Mĩ Thuật 8

 • Tổng biên: Nguyễn Thị May
 • Chủ biên: Hoàng Minh Đức
 • Tác giả: Nguyễn Văn Bình, Đào Thị Hà, Trần Đoàn Thanh Ngọc

Sách Lịch sử và Địa lí 8 Chân trời sáng tạo

Lịch sử và Địa lí 8

 • Chủ biên phần Lịch sử: Hà Bích Liên
 • Tác giả phần Lịch sử: Lê Phụng Hoàng, Nhữ Thị Phương Lan, Trần Viết Ngạc, Trần văn Nhân, Nguyễn Văn Phượng, Hồ Thanh Tâm
 • Tổng biên phần Địa lí: Nguyễn Kim Hồng
 • Chủ biên phần Địa lí: Phan Văn Phú
 • Tác giả phần Địa lí: Trần Ngọc Điệp, Huỳnh Phẩm Dũng Phát, Phạm Đỗ Văn Trung

Sách Hoạt động trải nghiệm 8 Chân trời sáng tạo

Hoạt động và trải nghiệm 8

 • Chủ biên: Đinh Thị Kim Thoa, Vũ Phương Liên
 • Tác giả: Trần Bảo Ngọc, Mai Thị Phượng, Đồng Văn Toàn, Huỳnh Mộng Tuyền,

Sách Giáo dục công dân 8 Chân trời sáng tạo

Giáo dục Công dân 8

 • Tổng biên: Huỳnh Văn Sơn
 • Chủ biên: Bùi Hồng Quân
 • Tác giả: Đào Lê Hòa An, Trần Tuấn Anh, Nguyễn Thanh Huân, Đỗ Công Nam, Cao Thành Tấn

Sách Công nghệ 8 Chân trời sáng tạo

Công nghệ 8

 • Tổng biên: Bùi Văn Hồng
 • Chủ biên: Nguyễn Thị Cẩm Vân
 • Tác giả: Nguyễn Thị Lưỡng, Nguyễn Thị Thúy, Trương Minh Trí, Phạm Huy Tuân

Sách Âm nhạc 8 Chân trời sáng tạo

Âm nhạc 8

 • Tổng biên: Hồ Ngọc Khải, Nguyễn Thị Tố Mai
 • Chủ biên: Nguyễn Văn Hảo
 • Tác giả: Lương Diệu Anh, Nguyễn Thị Ái Chiêu, Trần Đức Lâm, Lương Minh Tân
5 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế