Smart List Pro

Tải về
  • Đánh giá:
    5 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 448,4 KB
  • Lượt xem: 586
  • Lượt tải: 578
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Giới thiệu

Với Smart List Pro, bạn có thể vượt ra ngoài những giới hạn danh sách của SharePoint để có thể tạo các biểu mẫu phức tạp và tự động hóa các quá trình doanh nghiệp mà không cần đến các luồng công việc phức tạp cũng như các biểu mẫu InfoPath. Đây là tiện ích cho phép tạo biểu mẫu đơn giản và đi liền với các tính năng built-in của SharePoint. Smart List Lite giúp mở rộng các danh sách của SharePoint với vô số các tính năn thú vị mới: khung nhìn được chia tab, cho phép cột, cho phép khung nhìn, các giá trị mặc định, hợp lệ trường,… Bao trùm trên 80% nhu cầu về các biểu mẫu bạn sẽ cần đến. Smart List Pro rất đơn giản trong sử dụng vì vậy bạn có thể dễ dàng tạo các biểu mẫu, duy trì và sử dụng chúng với các kỹ năng SharePoint cơ bản.

Điểm mới trong phiên bản này:

Phiên bản 1.1.17 gồm có một số cải thiện về modul đăng ký

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.