Smart List Lite

Tải về
3 (1) Infowise Miễn phí 387 Dung lượng: 448,3 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Smart List Lite cho phép việc tạo các biểu mẫu trở nên đơn giản, đây là tiện ích đi liền với các tính năng built-in của SharePoint. Smart List Lite giúp mở rộng các danh sách của SharePoint với vô số các tính năn thú vị mới: các khung nhìn được chia tab, cho phép cột, cho phép khung nhìn, các giá trị mặc định, hợp lệ trường,… bao trùm trên 80% nhu cầu về các biểu mẫu bạn sẽ cần đến. Tạo các rule cho phép đến ba trường. tạo lên đến hai tab và gán đến ban trường cho mỗi tab. Tạo đến ba rule hợp lệ và các giá trị mặc định. Gán sự cho phép cho đến hai khung nhìn.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 448,3 KB
  • Lượt xem: 395
  • Lượt tải: 387
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: