Smart PDF Editor

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 11,9 MB
  • Lượt xem: 1.298
  • Lượt tải: 1.278
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7/NT
Giới thiệu

Với Smart PDF Editor, bạn có thể mở, chỉnh sửa và lưu lại các file PDF. Smart PDF Editor cho phép bạn có thể thay đổi toàn bộ cấu trúc của dữ liệu. Người dùng có thể thay đổi toàn bộ các câu và đoạn văn, loại bỏ và thêm các trang cũng như mã hóa dữ liệu PDF. Bên cạnh đó, bạn cũng có thể cắt hoặc kết hợp dữ liệu PDF cũng như trích xuất các trang từ một dữ liệu PDF. Với các tính năng của chương trình, bạn có thể tạo ra thay đổi cho một file PDF, tạo một file PDF mới, kết hợp, cắt, nối, thêm, trích xuất dữ liệu PDF.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo