SPB Wireless Monitor 3.1 Kiểm soát dung lượng sử dụng

Tải về

2,5 (2) Spb Software House Dùng thử 3.839 Dung lượng: 1,2 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Một phần mềm quen thuộc GPRS Monitor đã được đổi tên Spb Wireless Monitor với một phiên bản mới với một giao diện hoàn toàn mới khi có thêm chức năng kiểm soát dữ liệu kết nối GPRS/CDMA/3G, WiFi, USB.

SPB Wireless Monitor

Với ứng dụng này sẽ cho phép bạn kiểm soát, không chế và thông báo dung lượng sử dụng các dịch vụ kết nối một cách dễ dàng với Menu cài đặt đơn giản đã được cải thiện với giao diện mới.

Bạn có thể xem biểu đồ hàng ngày, đặt âm báo khi đã vượt qua dung lượng đã thiết lập trong ngày, hiển thị ngoài Today plug-in để có thể xem nhanh và truy cập nhanh các chức năng cần thiết của ứng dụng.

2,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Version: 3.1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,2 MB
  • Lượt xem: 3.849
  • Lượt tải: 3.839
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm