Status Scroll

Tải về
3 (1) Camtech 2000 Miễn phí 639 Dung lượng: 276,7 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Status Scroll cho phép bạn tạo đến 10 mã kịch bản JavaScript cho thanh bar trạng thái Scrolling cho website của mình. Chương trình hỗ trợ rất nhiều kiểu chẳng hạn như Scrolling, Inside Out, Typewriter, Elastic, Flashing, Bouncing và sự kết hợp giữa chúng. Tự động tạo mã với thông báo cá nhân hóa của bạn, gồm có các hướng dẫn cho phép bạn dễ dàng thực hiện theo.

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 276,7 KB
  • Lượt xem: 648
  • Lượt tải: 639
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/2003/Vista/7
Liên kết tải về

Link Download chính thức: