String-O-Matic Tìm kiếm và thay thế chuỗi

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 1 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6 MB
 • Lượt xem: 794
 • Lượt tải: 776
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows 7/Vista/2008/XP/2003/2000/Me
Giới thiệu

String-O-Matic thực hiện tìm kiếm và thay thế nhiều chuỗi trong nhiều tập tin. Nó được thiết kế đặc biệt dành riêng cho lập trình viên máy tính khi đang phải tiến hành nhiều dự án lớn với nhiều file mã nguồn, đồng thời có thể sử dụng bất kỳ loại tập tin nào bao gồm HTML. String-O-Matic sẽ tiết kiệm được nhiều thời gian và công sức cho bạn.

String-O-Matic

Các tính năng:

 • Tương thích với tất cả phiên bản của Windows ® 2000, XP, 2003, Vista, 2008, và 7.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi khi thực hiện nội dung của một hay nhiều file cũng như tìm và thay thế tên file. Điều này rất hữu ích cho việc tự động đổi tên file hàng loạt.
 • Có thể sử dụng tùy chọn "Whole Word" để bỏ qua những ký tự trùng lặp trong một từ. Ví dụ, "amp" sẽ được bỏ qua nếu được tìm thấy trong từ "example".
 • Hỗ trợ tìm kiếm và thay thế chuỗi ký tự: dấu chấm hỏi và dấu sao bằng “wildcards”.
 • Tùy chọn tìm kiếm cho phép bạn xem trước kết quả trước khi thực hiện.
 • Cho phép tìm kiếm case-sensitive hoặc case-insensitive.
 • Hỗ trợ chế độ "Prompt on replace"(tùy chọn)
 • Có thể backup file nguồn vào tập tin nén Zip. Chương trình sẽ tự động làm điều này trước khi tìm kiếm và thay thế.
 • Tìm kiếm và thay thế chuỗi phù hợp với định dạng HTML hoặc URL. Cho phép hiển thị ký tự đặc biệt.
 • Có thể thực hiện lập trình với BAT sử dụng lệnh MS-DOS trước hoặc sau thao tác phép toán.
 • Có thể hạn chế số dòng (line numbers) thực hiện thao tác.
 • Cẩn trọng khi thay đổi file. Đổi tên file cũ để lưu tạm thời. Sau đó viết và kiểm chứng sự thay thế. Nếu không có lỗi thì tập tin sao lưu tạm thời sẽ bị xóa. Nếu không, tập tin lưu được khôi phục và báo lỗi. Các bước này giúp đảm bảo rằng dữ liệu không bao giờ bị mất.
 • Bao gồm công cụ sửa lỗi cách dòng, khoảng trống cuối dòng.
 • Có thể đổi tên file với số lượng lớn.

Nguyen Hang

Mục File là nơi chỉ định file nguồn. Thao tác tìm kiếm và thay thế được thực hiện với các file này.

String-O-Matic

Mục Strings là nơi chỉ định tìm kiếm và thay thế chuỗi. Hình đầu tiên cho thấy cách xác định và thay thế nhiều chuỗi cùng lúc. Hình thứ hai chỉ ra cách tìm kiếm đơn hoặc nhiều dòng và thay thế chuỗi.

String-O-Matic

String-O-Matic

Mục Options chứa phần cài đặt có liên quan đến thao tác.

String-O-Matic

Mục Exclusions được dùng để loại bỏ một số file nhất định trong thao tác.

String-O-Matic

Mục Logging xác nhận log thao tác.

String-O-Matic

Mục Batch được dùng để chỉ định một BAT sử dụng lệnh MSDOS.

String-O-Matic

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.