Super Video Splitter

Tải về
  • Đánh giá:
    3,1 ★ 17 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1,5 MB
  • Lượt xem: 5.396
  • Lượt tải: 5.392
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 3.x/95/98/Me/2000/XP/NT
Giới thiệu

Super Video Splitter là công cụ giúp bạn phân chia, cắt hay gọt bớt các tập tin AVI/DivX, MPEGI/II, VOB,DAT,WMV, ASF lớn thành các phần nhỏ hơn. Dùng trình xem phim tích hợp, bạn có thể chia một tập tin phim thành các đoạn clip nhỏ hơn với định dạng AVI/DivX ,MPEG I/II,WMV/ASF.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.