SystemApp Remover for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    2,5 ★ 2 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Tính phí
  • Dung lượng: 55 KB
  • Lượt xem: 872
  • Lượt tải: 862
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android OS
Giới thiệu

SystemApp Remover là ứng dụng cho phép bạn gỡ (không chỉ là xóa) các ứng dụng.

- Yêu cầu phải root điện thoại để gỡ bỏ ứng dụng hệ thống và chuyển/phục hồi ứng dụng

- Không yêu cầu root khi gỡ các ứng dụng thông thường

- Thí nghiệm: Chuyển ứng dụng (khả năng chuyển ứng dụng sang hệ thống link chúng tới dữ liệu)

SystemApp Remover

Phiên bản v4.0

- Thêm chế độ hỗ trợ

- Khi hiển thị ứng dụng hệ thống và Menu -> Assist được nhấn

- Các ứng dụng sẽ được highlight dựa vào độ quan trọng của chúng:

- Màu đỏ: Ứng dụng rất quan trọng

- Màu vàng: Ứng dụng có thể quan trọng

- Màu Xanh: Ứng dụng này khá an toàn.

Lamle

Liên kết tải về

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo