Tabs for Word (32 bit)

Tải về

3 (1) Detong Technology LTD Dùng thử 1.099 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/vista/7, và Microsoft Word 2003, 2007, 2010

Tabs for Word (tên ban đầu là Word Documents Tabs), giúp bạn đọc, mở, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu Word trong một cửa sổ tab. Chương trình sẽ hiện thêm một thanh tab trên giao diện Word và hiển thị tất cả các tài liệu bạn đã mở.

Với ứng dụng này, người dùng có thể duyệt, chỉnh sửa và quản lý nhiều tài liệu trong một cửa sổ duy nhất và chuyển đổi qua lại giữa các tài liệu một cách nhanh chóng và dễ dàng, thanh tác vụ sẽ không phải chịu cảnh "chen chúc" với các nút thanh tác vụ khác nhau nữa.

Tabs for Word

Các tính năng chính:

Dễ sử dụng

New: Kích đúp vào không gian trống của thanh tab sẽ tạo ra một tài liệu mới để chỉnh sửa.

Close: Kích đúp chuột vào một tab sẽ đóng tài liệu .

Switch: chuyển đổi giữa các tài liệu, chỉ cần nhấp vào tab bạn muốn.

Re-order: Sử dụng tính năng kéo và thả để sắp xếp các tab trên thanh tab .

Rất nhiều phím tắt

Bấm "Win + Q" để ẩn / hiển thị thanh Tabs

Bấm "Ctrl + Tab" để nhanh chóng chuyển đổi giữa các Tabs

Nhấn "Alt + N" để nhanh chóng chọn tab cụ thể.

Mở tài liệu

"Open": lưu các tập tin hiện tại trong các cửa sổ theo thẻ (tương tự như tính năng "Open" trong MS Office ).

"Open in New Window": mở tài liệu hiện tại hoặc bảng tính trong cửa sổ mới.

"Open Folder": Bạn có thể mở thư mục có liên quan tới tài liệu đang mở.

Đóng tài liệu

"Close":: Đóng tập tin hiện tại trong các cửa sổ theo thẻ (tương tự như tính năng "Close" trong MS Office) .

"Close All" : đóng tất cả các tập tin trong các cửa sổ theo thẻ (một hộp thoại xác nhận sẽ xuất hiện khi bạn chọn để đóng tất cả các tập tin).

"Close Other": Đóng các tập tin khác (trừ tập tin hiện tại) trong cửa sổ tab .

Nhanh chóng đổi tên

Không cần phải mở "Save As" để đổi tên một tập tin. Chỉ cần nhấp vào "Rename" và nhập tên mới, tên tài liệu sẽ được thay đổi. Nếu bạn muốn lưu các tập tin trong một thư mục khác khác thư mục hiện tại, bạn vẫn phải sử dụng chức năng "Save As".

Lưu tài liệu

"Save": lưu các tập tin hiện tại trong các cửa sổ theo thẻ (tương tự như tính năng "Save" trong MS Office ).

"Save All": Lưu tất cả các tập tin trong cửa sổ tab .

Dễ dàng xác định tập tin đã được thay đổi, đã được lưu: Tab cho Word sẽ đánh dấu các tài liệu sửa đổi hoặc bảng tính với một dấu sao (*) trong tên của nó để chỉ ra các văn bản đã được sửa đổi.

Các tính năng khác

Khóa tài liệu

Ẩn/hiện tài liệu

Tùy chỉnh Tab Appearance

An Nhiên (theo Detong Technology LTD)

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 1.110
  • Lượt tải: 1.099
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/vista/7, và Microsoft Word 2003, 2007, 2010
Liên kết tải về
Link Download chính thức: