Teacher Mark

Tải về

3,5 (6) School@net Dùng thử 4.994 Dung lượng: 4,4 MB Ngày:

Teacher Mark là phần mềm nhập điểm cá nhân đơn giản dành cho các giáo viên, được thiết kế với mục tiêu: dành cho giáo viên quyền kiểm soát điểm cá nhân và giảm gánh nặng nhập điểm của người quản lý phần mềm School Viewer. Với phần mềm này, mỗi giáo viên sẽ có một tệp dữ liệu có phần mở rộng là TDF (Teacher Data File), được khởi tạo từ phần mềm School Viewer 5.0. Tệp dữ liệu này bao gồm các thông tin tương tự như một quyển sổ điểm thông thường của giáo viên. Mối quan hệ giữa phần mềm này với phần mềm School Viewer 5.0 hết sức chặt chẽ với trọng tâm là tệp dữ liệu điểm của giáo viên, thể hiện qua một số điểm sau:

- Dữ liệu ban đầu sẽ được khởi tạo và quy định từ chương trình School Viewer. Giáo viên chỉ được quyền nhập điểm, thay đổi các thông tin về điểm mà không được quyền tính toán hoặc thay đổi cách thức tính toán điểm trung bình.

- Dữ liệu điểm sau khi được giáo viên nhập sẽ được chuyển trở lại chương trình School Viewer. Mọi công việc tính toán cũng như in ấn báo cáo do School Viewer thực hiện.

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Teacher Mark 5.5

3,5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 4,4 MB
  • Lượt xem: 5.085
  • Lượt tải: 4.994
  • Ngày:
Liên kết tải về
Link Download chính thức:

Có thể bạn quan tâm