Leech for Mac

Tải về
5 (4) Many Tricks Dùng thử 2.855 Dung lượng: 2 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel

Leech giúp bạn quản lý hoàn toàn các file download và tích hợp đầy đủ với trình duyệt. Người dùng có thể xếp hàng, tạm dừng và khôi phục lại các download, download từ máy chủ có mật khẩu bảo vệ và lưu trữ mật khẩu của bạn trên nhiều hệ thống, bảo mật Keychain. Ngoài ra, bạn cũng không phải lo lắng tới các bản download đã bị đứt đoạn bởi trình duyệt lỗi.

Tích hợp với trình duyệt

Leech có thể thu thập gần như tất cả download từ các trình duyệt như Safari, Camino, OmniWeb, và Firefox (Thông qua FlashGot) trong khi vẫn ở trạng thái ẩn.

Chỉ cần kích vào đường link download hoặc sử dụng menu context và Leech sẽ tự động thực hiện công việc còn lại.

Download nhiều loại file với các hàng

Leech chấp nhận URLs có code đặc biệt nhằm hiển thị rất nhiều file khác nhau.

Ví dụ, file_{1-3}.jpg sẽ mở rộng thành file_1.jpg, file_2.jpg, và file_3.jpg. Sử dụng file_{a-c}.jpg đối với các tên giống nhau.

Làm việc với download đã được liệt kê

Với Leech, bạn có thể chọn và làm việc với các entry trong danh sách download, giúp việc chỉnh sửa nhiều download trong cùng một lúc dễ dàng hơn.

Loại bỏ một số trang và loại file

Có một số trang và loại file bạn muốn trình duyệt của mình giữ lại. Leech cho phép bạn thực hiện điều này với trình duyệt được hỗ trợ, trừ Firefox.

Liệt kê các trang và loại file bạn muốn trình duyệt dữ lại và Leech sẽ “bỏ rơi” chúng.

Phiên bản mới này có:

Phiên bản SIMBL của Leech không thể cài đặt trệ các máy 10.5.x machines.

5 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2 MB
  • Lượt xem: 2.875
  • Lượt tải: 2.855
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 PPC/Intel/10.6 Intel
Liên kết tải về

Link Download chính thức: