Neu for Mac

Tải về

3 (1) Elegant Chaos Dùng thử 162 Dung lượng: 2,7 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X

Neu là một ứng dụng đơn giản giúp việc tạo dữ liệu mới trong Finder dễ dàng hơn mà không phải mở một ứng dụng trước.

Chương trình này thực hiện công việc bằng cách thêm menu "Create Document..." và "Create And Open Document..." vào rất nhiều nơi, bao gồm thanh menu chính, Dock, menu Services được Finder hiển thị khi người dùng phải chuột vào mục tin nào đó. Người dùng cũng có thể nhấn Neu từ bất kì một ứng dụng nào bằng cách sử dụng phím tắt đặc biệt.

Neu cho phép bạn chọn nên thực hiện gì từ một danh sách các template. Sau khi bạn đã chọn một template, Neu sẽ tạo một bản copy của template này, mang tới Finder và chọn file mới.

Phiên bản mới này có:

  • Menu Dock dành cho Neu đã có một chút thay đổi về cài đặt các mục tin trong menu hiện trạng.
  • Thêm phím nóng dành cho "Create and Open" cũng như "Create".
  • Thêm một bảng Preference để chỉnh sửa loại file nhận từ khóa mở rộng được áp dụng.
3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 2,7 MB
  • Lượt xem: 167
  • Lượt tải: 162
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X
Liên kết tải về
Link Download chính thức:
Các link tải khác: