Thẻ điểm cân bằng Template Thẻ điểm cân bằng

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 102,5 KB
  • Lượt xem: 1.070
  • Lượt tải: 882
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Mẫu này đã được thiết kế để giúp giám đốc điều hành, quản lý, và các chuyên gia tài chính xác định đo lường các mục tiêu công ty đối với khách hàng quan trọng, quá trình kinh doanh nội bộ, và các số liệu tăng trưởng. Bằng cách cung cấp một bộ cân bằng của số liệu, mẫu này làm cho nó có thể cho công ty của bạn để đo lường sự thành công cả ngắn hạn và mục tiêu dài hạn.

Thẻ điểm cân bằng

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về

Link Download chính thức: