Bảng phân tích tỷ lệ nợ Template Bảng phân tích tỷ lệ nợ

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 71 KB
  • Lượt xem: 209
  • Lượt tải: 182
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8
Giới thiệu

Sử dụng bảng này để tính toán tỷ lệ nợ của công ty bạn. Điền vào các thông tin tài chính yêu cầu và các mẫu sẽ tính toán tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu nợ, tỷ lệ lãi suất thu được theo thời gian và tỷ lệ bảo hiểm thanh toán cố định.

Bảng phân tích tỷ lệ nợ

Phù hợp với Microsoft Excel 2007, 2010, 2013.

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo