Theme font & size changer

Tải về
3 (1) Baris Derin, Access Firefox Project Miễn phí 633 Ngày: Yêu cầu: Windows, Firefox 3.0 - 4.0.*

Nếu bạn đã dùng Firefox trong một thời gian dài và đã “vọc” qua trình duyệt này khá nhiều thì Theme font & size changer 0.7 không mấy có tác dụng với bạn. Đơn giản bởi chương trình này chỉ thay đổi kích cỡ chữ và loại font của tất cả các cửa sổ, menu, thanh công cụ… trong trình duyệt Firefox.

Sau khi thiết lập, nếu muốn quay trở lại các giá trị mặc định, bạn có thể dùng giá trị “Normal”. Chương trình có thể gặp vài vấn đề về tương thích với một số theme của Firefox nhưng nếu dùng loại mặc định thì không phải lo về vấn đề đó.

3 Mời bạn đánh giá!
Liên kết tải về

Link Download chính thức: