File Date Changer

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 740 KB
  • Lượt xem: 1.833
  • Lượt tải: 1.818
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Tất cả Windows
Giới thiệu

File Date Changer là một ứng dụng chuyên nghiệp cho phép bạn thay đổi hoặc sửa đổi các ngày (thời gian) cho một hay nhiều tập tin, thư mục con: như ngày tạo, ngày sửa đổi lần cuối hoặc ngày cuối cùng truy cập một cách dễ dàng.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo