DU Battery Saver cho Android DU Battery Saver cho Android 4.8 Ứng dụng tiết kiệm pin hiệu quả trên Android

DU Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 266
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 35.161

Root Explorer for Android Root Explorer for Android 4.1 Ứng dụng quản lý file trên điện thoại Android

Root Explorer for Android
 • Đánh giá: 35
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.766

Battery Saver for Android Battery Saver for Android Quản lý pin hiệu quả

Battery Saver for Android
 • Đánh giá: 58
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.139

2 Battery - Battery Saver cho Android 2 Battery - Battery Saver cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin điện thoại Android

2 Battery - Battery Saver cho Android
 • Đánh giá: 41
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.714

Battery Booster Lite cho Android Battery Booster Lite cho Android Ứng dụng tăng tốc và quản lý pin trên Android

Battery Booster Lite cho Android
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.084

JuiceDefender cho Android JuiceDefender cho Android Ứng dụng tiết kiệm pin trên Android

JuiceDefender cho Android
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.539

Optimal Battery Saver for Android Optimal Battery Saver for Android 2.1 Quản lý pin tối ưu cho Android

Optimal Battery Saver for Android
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.430

BatteryBot Battery Indicator cho Android BatteryBot Battery Indicator cho Android 9.0 Quản lý pin trên điện thoại Android

BatteryBot Battery Indicator cho Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.140

Smart Task Killer For Android Smart Task Killer For Android Ứng dụng quản lý tác vụ

Smart Task Killer For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 544

Battery Bar cho Android Battery Bar cho Android 2.4 Ứng dụng quản lý pin trên thanh trạng thái

Battery Bar cho Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 04