Norton Ghost Norton Ghost 15.0 Sao lưu và khôi phục dữ liệu chuyên nghiệp

Norton Ghost
  • Phát hành: Symantec
  • Norton Ghost là phần mềm mạnh mẽ để bảo vệ ứng dụng, thiết lập, thư mục và tập tin của bạn thông qua chức năng sao lưu và khôi phục cấp độ chuyên nghiệp.
  • windows Version: 15.0
  • Dung lượng: 119,7 MB
  • Tìm thêm: Norton Ghost Symantec Norton Ghost sao lưu
  • Đánh giá: 243
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 117.941