SWFText SWFText 1.4

SWFText
  • Phát hành: AntsSoft
  • Trong nhiều cách "trang điểm" cho blog hay website thì banner với hiệu ứng flash là một lựa chọn không tồi. Với dung lượng chỉ 2.1 MB, SWFText quả bé nhỏ khi so sánh với sự đồ sộ của những chương trình thiết kế flash khác.
  • windows Version: 1.4
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Tìm thêm: SWFText 1.3 thiết kế banner
  • Đánh giá: 11
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 20.329