🖼️ Photo Wonder cho iOS 3.7 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh phổ biến nhất

🖼️

🖼️ Camera360 cho iOS 9.4 Ứng dụng chụp ảnh tự sướng tốt nhất

🖼️

🖼️ Instagram cho iOS 63.0 Mạng chia sẻ ảnh và video hàng đầu

🖼️

🖼️ PicLab cho Android 2.1 Ứng dụng chỉnh sửa ảnh linh hoạt cho Android

🖼️

🖼️ Craquelure 3D Plug-in 1.70 Plug-in hiệu ứng ảnh 3D cho Photoshop

🖼️

🖼️ PicLab cho Windows Phone Chỉnh sửa ảnh đa năng, miễn phí trên Windows Phone

🖼️

🖼️ Pixlr-o-matic cho iOS 2.3 Chỉnh sửa ảnh chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ LINE Camera (aillis) cho iOS 14.0 Chỉnh sửa ảnh đa năng trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Camera+ Free cho iOS 10 Chụp và sửa ảnh chuyên nghiệp trên iPhone/iPad

🖼️

🖼️ Photo Effects cho Android 4.3 Công cụ chỉnh sửa ảnh mạnh mẽ trên Android

🖼️