CrystalDiskInfo CrystalDiskInfo 7.5 Kiểm tra, đánh giá tình trạng ổ cứng

CrystalDiskInfo
 • Đánh giá: 61
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 321.901

Auslogics Disk Defrag Auslogics Disk Defrag 7.1 Tiện ích chống phân mảnh ổ cứng

Auslogics Disk Defrag
 • Đánh giá: 186
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 162.949

Hard Disk Sentinel Hard Disk Sentinel 4.71 Kiểm tra và đo nhiệt độ ổ cứng

Hard Disk Sentinel
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 44.569

Active Hard Disk Monitor Active Hard Disk Monitor 5.0 Phần mềm kiểm tra, giám sát ổ cứng

Active Hard Disk Monitor
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.800

Hard Disk Serial Number Changer Hard Disk Serial Number Changer 1.0 Thay đổi mã ổ cứng

Hard Disk Serial Number Changer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.400

Paragon Hard Disk Manager Suite Paragon Hard Disk Manager Suite 15 Phần mềm quản lý ổ cứng

Paragon Hard Disk Manager Suite
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 8.545

Disk2vhd Disk2vhd 1.64 Chuyển máy thật thành máy ảo

Disk2vhd
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.048

Puran Disk Check Puran Disk Check Sửa chữa lỗi, khôi phục Bad sectors trên đĩa cứng

Puran Disk Check
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 3.051

DISKExtinguisher DISKExtinguisher Công cụ bảo mật ổ cứng

DISKExtinguisher
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 791

Paragon Hard Disk Manager Professional Paragon Hard Disk Manager Professional 10.1 Quản lý đĩa cứng và hệ thống

Paragon Hard Disk Manager Professional
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 06