🖼️ Save to Google Drive 2.1 Lưu nội dung web vào Google Drive

🖼️

🖼️ Evernote Web Clipper cho Chrome 7.9 Lưu nội dung web vào Evernote

🖼️

🖼️ Instapaper 2.0 Lưu nội dung web xem offline

🖼️

🖼️ Save to Pocket cho trình duyệt 3.0 Lưu nội dung web vào Pocket nhanh chóng

🖼️

🖼️ Evernote Web Clipper cho Microsoft Edge Tiện ích lưu nội dung web trên trình duyệt Edge

🖼️

🖼️ Pin It Button cho Windows 10 1.39 Tiện ích lưu hình ảnh vào Pinterest cho Windows 10

🖼️

🖼️ Google Keep Chrome Extension 3.1 Thêm ghi chú vào Google Keep từ trình duyệt

🖼️

🖼️ Pocket 0.810 Lưu và xem nội dung web offline

🖼️

🖼️ Microsoft Cache cho Windows 10 Ứng dụng lưu và quản lý nội dung web

🖼️

🖼️ Raindrop.io 4.1 Công cụ đánh dấu trang

🖼️
  • Phát hành: Raindrop.io
  • Raindrop.io là một công cụ đánh dấu trang rất hữu ích và đơn giản trên trình duyệt Chrome. Cho dù có rất nhiều những tiện ích khác nhau hỗ trợ người dùng đánh dấu trang nhưng có lẽ bạn sẽ phải cân nhắc việc sử dụng chúng khi đã biết đến Raindrop.io
  • windows Version: 4.1.3
  • Tìm thêm: Raindrop.io công cụ đánh dấu trang công cụ bookmark lưu nội dung web