BatteryBar BatteryBar 3.6 Công cụ theo dõi pin máy tính xách tay

BatteryBar
 • Đánh giá: 43
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 148.886

BatteryCare BatteryCare 0.9 Kéo dài tuổi thọ của pin laptop

BatteryCare
 • Đánh giá: 77
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 62.977

Battery Doubler Battery Doubler 1.2 Tiện ích kéo dài thời gian pin laptop

Battery Doubler
 • Đánh giá: 34
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 34.126

LAlarm LAlarm 5.7 Phần mềm chống trộm Laptop

LAlarm
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 15.429

Imtec Battery Marker Imtec Battery Marker 1.1 Kiểm tra tuổi thọ của pin

Imtec Battery Marker
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.503

Mioplanet Battery Meter Mioplanet Battery Meter 1.0 Hiển thị thời gian pin còn lại của Laptop

Mioplanet Battery Meter
 • Đánh giá: 18
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.402

ScreenOff ScreenOff 1.7 Tiện ích tắt màn hình cho laptop

ScreenOff
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.519

BatteryCare Portable BatteryCare Portable 0.9 Tiết kiệm pin laptop

BatteryCare Portable
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 5.175

Battery Life Maximizer Battery Life Maximizer 2.1 Kéo dài tuổi thọ pin laptop

Battery Life Maximizer
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 341

Power Switch Power Switch 3.1 Kiểm soát chế độ pin/điện năng laptop

Power Switch
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 308