🖼️ QTTNCN 3.3 Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN

🖼️

🖼️ Mẫu giấy ủy quyền quyết toán Thuế TNCN 2018 Mẫu 02/UQ-QTT-TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

🖼️

🖼️ Giấy ủy quyền ký giấy tờ Biểu mẫu hành chính

🖼️

🖼️ Tờ khai đăng ký thuế cho cá nhân nộp thuế TNCN Mẫu số 05-DK-TCT

🖼️

🖼️ Thủ tục khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân dành cho doanh nghiệp Đối với tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công

🖼️

🖼️ Công văn 5749/CT-TNCN Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2017

🖼️

🖼️ Tờ khai quyết toán thuế TNCN - Mẫu số 02/KK-BH Dành cho cơ sở giao đại lý bảo hiểm trả thu nhập cho đại lý bảo hiểm

🖼️

🖼️ Tờ khai Quyết toán Thuế thu nhập cá nhân 2018 Mẫu số 05/QTT-TNCN

🖼️

🖼️ Thông tư liên tịch số 212/2013/TTLT-BTC-BQP Hướng dẫn thu nộp thuế thu nhập cá nhân đối với sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, cán bộ, công, viên chức và nhân viên hưởng lương thuộc Bộ Quốc phòng

🖼️