Samsung Kies Samsung Kies 3.2 Đồng bộ dữ liệu giữa máy tính và điện thoại Samsung

Samsung Kies
 • Đánh giá: 30
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 66.926

Kies Air for Android Kies Air for Android 2.3 Ứng dụng quản lý điện thoại Android

Kies Air for Android
 • Đánh giá: 85
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 39.729

Samsung Kies cho Mac Samsung Kies cho Mac 3.1 Đồng bộ dữ liệu giữa máy Mac và điện thoại Samsung

Samsung Kies cho Mac
 • Đánh giá: 15
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.616

KiesCast for Android KiesCast for Android 2.0 Quản lý dịch vụ podcast cho Android

KiesCast for Android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 667