BkavDetectShortcutFileVirus BkavDetectShortcutFileVirus Diệt virus shortcut hiệu quả

BkavDetectShortcutFileVirus
 • Phát hành: Bkis
 • Thống kê từ BKAV cho biết số lượng máy tính nhiễm virus “shortcut” mới xuất hiện tại Việt Nam rất nhiều, có thể được xem là hầu hết. Chính vì vậy, việc diệt virus này như là một nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người dùng PC ngay từ lúc này.
 • windows
 • Tìm thêm: Bkis Bkav Diệt virus shortcut máy tính nhiễm virus shortcut
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 146.922

Buttons for PC Buttons for PC Shortcut Tắt máy, khởi động máy, ngủ, khóa máy và ngủ đông

Buttons for PC
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 11.243

Web Shortcut For Android Web Shortcut For Android Tạo Shortcut trang Web

Web Shortcut For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 674

Shortcut Genie Shortcut Genie Công cụ tạo shortcut rất hữu ích

Shortcut Genie
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 506

Shortcut Virus Fixer Shortcut Virus Fixer 1.0 Sửa chữa phím tắt bị hỏng trong USB

Shortcut Virus Fixer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 204

Ainvo Shortcut Cleaner Ainvo Shortcut Cleaner 2.4 Tìm kiếm và xóa Shortcut không hợp lệ

Ainvo Shortcut Cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 186

ElevatedShortcut ElevatedShortcut 2.0 Tạo shortcut cho UAC prompt

ElevatedShortcut
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 149

Shortcuts4All for Windows Phone Shortcuts4All for Windows Phone 3.0 Quản lý ứng dụng cho Windows Phone

Shortcuts4All for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Keyboard Extensions Keyboard Extensions 1.0 Phần mềm quản lý shortcut đa chức năng

Keyboard Extensions
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Shortcuts for Google Shortcuts for Google 4.8 Tạo shortcut cho website

Shortcuts for Google
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05