BkavDetectShortcutFileVirus BkavDetectShortcutFileVirus Diệt virus shortcut hiệu quả

BkavDetectShortcutFileVirus
 • Phát hành: Bkis
 • Thống kê từ BKAV cho biết số lượng máy tính nhiễm virus “shortcut” mới xuất hiện tại Việt Nam rất nhiều, có thể được xem là hầu hết. Chính vì vậy, việc diệt virus này như là một nhiệm vụ quan trọng nhất đối với người dùng PC ngay từ lúc này.
 • windows
 • Tìm thêm: Bkis Bkav Diệt virus shortcut máy tính nhiễm virus shortcut
 • Đánh giá: 67
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145.985

Mouse Extender Mouse Extender 1.9 Phần mềm tạo shortcut trên màn hình

Mouse Extender
 • Phát hành: Alex Sorokoletov
 • Trong Windows, để mở ứng dụng bạn thường đưa biểu tượng của chúng lên màn hình desktop. Tuy nhiên, nếu muốn mở nhanh một trang web theo cách này thì cần phải tạo shortcut url từ Notepad. Với MouseExtender, mọi việc sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều.
 • windows Version: 1.9.9.3
 • Tìm thêm: Mouse Extender Quản lý ứng dụng màn hình desktop MouseExtender
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.714

Web Shortcut For Android Web Shortcut For Android Tạo Shortcut trang Web

Web Shortcut For Android
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

Shortcut Genie Shortcut Genie Công cụ tạo shortcut rất hữu ích

Shortcut Genie
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 505

Shortcut Virus Fixer Shortcut Virus Fixer 1.0 Sửa chữa phím tắt bị hỏng trong USB

Shortcut Virus Fixer
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 201

Ainvo Shortcut Cleaner Ainvo Shortcut Cleaner 2.4 Tìm kiếm và xóa Shortcut không hợp lệ

Ainvo Shortcut Cleaner
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 182

ElevatedShortcut ElevatedShortcut 2.0 Tạo shortcut cho UAC prompt

ElevatedShortcut
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 131

Shortcuts4All for Windows Phone Shortcuts4All for Windows Phone 3.0 Quản lý ứng dụng cho Windows Phone

Shortcuts4All for Windows Phone
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 48

Keyboard Extensions Keyboard Extensions 1.0 Phần mềm quản lý shortcut đa chức năng

Keyboard Extensions
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26

Shortcuts for Google Shortcuts for Google 4.8 Tạo shortcut cho website

Shortcuts for Google
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 05